TH | EN | JP
ข่าวอื่นๆ
หน้าข่าว | คนดัง
นักเรียนที่มีชื่อเสียงของโรงเรียน
ณิชา รอดบุญ
ณิชา รอดบุญ

ณิชา รอดบุญ


ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 ของ English National Ballet School ประเทศอังกฤษ
เต็มฟ้า กฤษณายุทธ
เต็มฟ้า กฤษณายุทธ

เต็มฟ้า กฤษณายุทธ


นักเรียนบัลเลต์ของนักยิมนาสติก
นิพพิทา ภักดีธนากุล
นิพพิทา ภักดีธนากุล

นิพพิทา ภักดีธนากุล


ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และครูสอนบัลเลต์
เหมือนฝัน ประสานพานิช
เหมือนฝัน ประสานพานิช

เหมือนฝัน ประสานพานิช


ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และครูสอนบัลเลต์
คริส หอวัง
คริส หอวัง

คริส หอวัง


นักแสดง และครูสอนเต้น
ธันย์ชนก ฤทธินาคา
ธันย์ชนก ฤทธินาคา

ธันย์ชนก ฤทธินาคา


นักแสดง
 
วิดีโอ